Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.3
ze dne 20.05.2009

Usnesení k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2009/2010

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s mechanizmem stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách městské části Praha 17


II. BERE NA VĚDOMÍ

výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Městské části Praha 17, která na školní rok 2009 / 2010 činí 500,- Kč,


III. UKLÁDÁ

ředitelkám mateřských škol postupovat podle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Tisk Export článku do PDF