Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.30
ze dne 20.08.2007

Usnesení k výsadbě protihlukového pásu zeleně podél Plzeňské ulice

Rada MČ

I. se seznámila s návrhem na vybudování protihlukového pásu zeleně podél Plzeňské ulice.


II. ukládá odboru životního prostředí a dopravy ve spolupráci s odborem územního rozvoje a investic, aby na základě tohoto návrhu prověřili možnosti výsadby a realizace protihlukového pásu zeleně podél Plzeňské ulice a informovali radu o svých zjištěních a to zejména:
-o nákladech na zpracování projektu(protihluková zeleň musí být vyprojektována tak, aby hluk jen neodrážel, ale pohlcoval, důležitý je i její vzhled. Vždy se však  jedná o prostorovou bariéru a protihlukové stěny je tedy třeba umisťovat s citem).
- o možných termínech zadání a realizace výše zmíněného projektu
-o odhadech nákladů na vlastní výsadbu protihlukové zeleně a to ve dvou variantách,s použitím sazenic stromků a ve druhé variantě s použitím vzrostlých stromů
-rada dále ukládá výše zmíněným odborům,aby připravily analýzu současných majetkových vztahů s návrhem dalšího postupu(návrh na výkup pozemků,na převod z  majetku hl.m. Prahy,na uzavření smluv s vlastníky o výsadbě zeleně atd.) a tu předložily radě s ostatními výše uvedenými materiály

Tisk Export článku do PDF