Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.13
ze dne 09.04.2008

Usnesení k Výroční zprávě ÚMČ Praha 17 za rok 2007

Rada MČ

I. se seznámila s návrhem Výroční zprávy za rok 2007

II.  schvaluje Výroční zprávu za rok 2007

Tisk Export článku do PDF