Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.30
ze dne 08.04.2009

Usnesení k vypsání výzvy na zpracování architektonicko urbanistické studie na pozemek č. parc. 1502/1 ve funkčním využití čistě obytné území

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na zpracování architektonicko urbanistické studie na pozemek č. parc. 1502/1 ve funkčním využití čistě obytné území


II. souhlasí s vypsáním výzvy na zpracování architektonicko urbanistické studie na pozemek č. parc. 1502/1 ve funkčním využití čistě obytné území


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF