Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.11
ze dne 12.11.2007

Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku na zpracování prováděcí  projektové dokumentace "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy" a  zajištění financování

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na zpracování prováděcí  projektové dokumentace  "Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1024, Praha 6 - Řepy" a  zajištění financování.


II. souhlasí s vypsáním výzvy a financováním z rozpočtu MČ  na r. 2008


III. pověřuje starostku podpisem výzvy a  Bc. Černovského  zapracováním  do návrhu rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF