Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.9
ze dne 23.04.2008

Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - varna MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce -  realizaci akce "Varna MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy"


II. souhlasí s vypsáním výzvy


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, starostce se ukládá  podpis výzvy, Bc. Černovskému na vědomí

Tisk Export článku do PDF