Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.12
ze dne 03.10.2007

Usnesení k vypsání výzvy dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava chodníku před panelovým objektem č.p. 1096 až 1099 ul. Žufanova a zajištění financování"

Rada MČ

I. projednala  vypsání a zajištění financování uvedené výzvy.


II. pověřuje starostku podpisem výzvy


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF