Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.52
ze dne 12.01.2009

Usnesení k výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1165, Vondroušova ulice

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na  podání výpovědi z nájmu bytu  ve 4. podlaží tj. 3. patře domu čp. 1165 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 panu  XY, trvale bytem na adrese Rovná, 411 87 Krabčice – Domov odpočinku ve stáří Diakonie Českobratrské církve evangelické.


II. schvaluje  podání  výpovědi z nájmu  bytu ve 4. podlaží tj. 3. patře domu čp. 1165 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 panu XY, trvale bytem na adrese Rovná, 411 87  Krabčice – Domov odpočinku ve stáří  Diakonie Českobratrské církve evangelické z důvodu neužívání bytu ve smyslu ustanovení § 711 odst. 2, písm.d) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


III. zplnomocňuje starostku m.č. Praha 17 k podpisu výpovědi a příslušných plných mocí právním zástupcům m.č. Praha 17


IV. ukládá  vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF