Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.53
ze dne 12.01.2009

Usnesení k výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1161, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na  podání výpovědi z nájmu bytu ve 2. podlaží tj. 1. patře domu čp. 1161 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 panu  XY, trvale bytem na  adrese Vondroušova 1161, Praha 6 – Řepy  ve smyslu ust. § 711 odst. 2, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů z důvodu hrubého porušení povinnosti  vyplývající z nájmu bytu tím, že nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě.


II. schvaluje  podání výpovědi z nájmu bytu ve 2. podlaží tj. 1. patře domu čp. 1161 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 panu  XY, trvale bytem na  adrese   Vondroušova 1161, Praha 6 – Řepy  ve smyslu ust. § 711 odst. 2, občanského zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů z důvodu hrubého porušení povinnosti  vyplývající z nájmu bytu tím,  že nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě.


III. zplnomocňuje starostku m.č. Praha 17 k podpisu výpovědi a příslušných plných mocí právním zástupcům m.č. Praha 17


IV. ukládá  vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF