Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.39
ze dne 23.05.2007

Usnesení k výpovědi smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 1353, ev.č. 9c - zahrádka "Ke Kaménce" z důvodu neplacení nájemného

Rada MČ

I. projednala předklad k výpovědi smlouvy o nájmu pozemku ( zahrádky ) parc. č. 1353 evid. č. 9c o výměře 281 m2 v lokalitě „Ke Kaménce“ v k. ú. Řepy s nájemkyní


II. schvaluje výpověi smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1353 evid. č. 9c o výměře 281 m2 v lokalitě „Ke Kaménce“ v k. ú. Řepy se stávající nájemkyní dle § 679 odst. 3 občanského zákoníku bez tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 20.6.2007 a povinnost dlužníka uhradit výši nájemného za období trvajícího nájmu ve výši 3 473,-Kč.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF