Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.5
ze dne 19.11.2008

Usnesení k výměně výtahů ZŠ Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy dle  § 12 odst. 2  a § 38 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávku „Výměna výtahů ZŠ Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“


II. souhlasí  s vypsáním výzvy,  financování -  zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2009


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis  výzvy a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

Tisk Export článku do PDF