Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.15
ze dne 21.01.2008

Usnesení k výměně oken MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce - realizaci výměny oken MŠ Bendova 1122, 1123 Praha 6 - Řepy"


II. souhlasí s vypsáním výzvy a pověřuje starostku jejím podpisem.


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, Bc. Černovskému na vědomí.

Tisk Export článku do PDF