Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.34
ze dne 08.07.2009

Usnesení k výměně kotlů v kotelně a úprava rozvodu topení v zasedací místnosti v budově Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci „Výměna kotlů v kotelně a úprava rozvodu topení v zasedací místnosti v budově Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy


III. UKLÁDÁ

OÚRI ve spolupráci s OHOS zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF