Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.61
ze dne 15.06.2009

Usnesení k výkonu koordinátora BOZP stavby:<BR>- Oprava střechy MŠ Laudova 1030 pav. A1,A1´,C1, Praha 6 - Řepy<BR>- Výměna oken ZŠ Španielova pav. A, B1 ,C1, C2, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na Výkon koordinátora BOZP stavby: „Oprava střechy MŠ Laudova 1030 pav. A1,A1´,C1, Praha 6 – Řepy Výměna oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,  pav. A, B2, C1, C2“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče Konstruktiva BOZP, s. r. o., Půlkruhová 786/20, 160 00, Praha 6, IČ: 256 72 525, DIČ: CZ256 72 525

Nabídková cena – Oprava střechy MŠ Laudova 1030 pav. A1,A1´,C1, Praha 6 – Řepy: 5 000 Kč/měs. bez DPH, 5 950 Kč/ měs. vč. DPH

Plán BOZP: 5 000 Kč bez DPH, 5 950 Kč vč. DPH


Nabídková cena – Výměna oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,  pav. A, B2, C1, C2: 5 000 Kč/měs. bez DPH, 5 950 Kč/ měs. vč. DPH

Plán BOZP: 3 000 Kč bez DPH, 3 570 Kč vč. DPH


Financování z rozpočtu akce


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF