Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.25
ze dne 06.08.2008

Usnesení k vyklizení bytu  o vel. 1+1/L v Makovského ul. čp. 1145

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na  vydání souhlasu k vystavení plné moci právním zástupcům JUDr. Františku Beranovi a JUDr. Martinu Řezáčovi z advokátní kanceláře Nad Štolou 18, Praha 7  k zastupování ve věci soudního sporu, a to žaloby na vyklizení bytu v 5. podlaží, tj. 4. patře domu čp. 1145 v ulici Makovského v m.č. Praha 17 proti panu XY, bytem Makovského 1145, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje  podání žaloby na vyklizení bytu v 5. podlaží, tj. 4. patře domu čp. 1145 v ulici Makovského v m.č. Praha 17 proti panu XY, bytem Makovského 1145, Praha 6 - Řepy


III. zplnomocňuje starostku m.č. Praha 17 k podpisu potřebné plné moci právním zástupcům JUDr. Františku Beranovi a JUDr. Martinu Řezáčovi z advokátní kanceláře Nad Štolou 18, Praha 7


IV. ukládá  vedoucí OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF