Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.25
ze dne 09.04.2008

Usnesení k vyklizení bytu č. XY  v domě čp. 1158, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I.projednala návrh OSOM na  vydání souhlasu k vystavení plné moci právním zástupcům JUDr. Františku Beranovi a JUDr. Martinu Řezáčovi z advokátní kanceláře Nad Štolou 18, Praha 7 k zastupování ve věci soudního sporu, a to žaloby na vyklizení bytu č. XY v  6. podlaží tj. 5. patře domu čp. 1158 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 proti paní XY a panu XY, bytem Vondroušova 1160, Praha 6 - Řepy


II. neschvaluje  podání žaloby na vyklizení bytu č. XY v  6. podlaží tj. 5. patře domu čp. 1158 v ulici Vondroušova  v m.č. Praha 17 proti paní XY a panu XY, bytem Vondroušova 1158, Praha 6 - Řepy


III.  navrhuje a doporučuje ZMČ přidělit paní XY a panu XY náhradní byt č. XY o vel. 2+k.k., Makovského 1145, 5.patro, s tím, že nová nájemní smlouva k předmětnému bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu  s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


IV. ukládá  vedoucí OSOM zajistit plnění tohoto usnesení a předložit tento materiál na jednání ZMČ dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF