Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.25
ze dne 20.08.2007

Usnesení k vyjádření nesouhlasu nájemců domu Socháňova č.p. 1126 až 1134 v  k.ú. Řepy s tvorbou ceny  prodávaného bytu v dříve rekonstruovaných domech v Socháňově ulici

Rada MČ

I. projednala nesouhlas nájemců bytového panelového domu ul. Socháňova č.p. 1126 až 1134 k.ú. Řepy s navrhovanou tvorbou ceny prodávaných bytů v dříve rekonstruovaných domech v Socháňově ulici, která má být navýšena o poměrnou část ceny této rekonstrukce.

II. doporučuje ZMČ  nesouhlasit  s předloženou žádostí  nájemců bytového panelového domu ul.Socháňova č.p. 1126 až 1134 k.ú. Řepy na snížení ceny bytové jednotky  o cenu  rekonstrukce. 
Usnesením RMČ č. 9.31 ze dne 11.4.2007 bylo schváleno uzavření  Smlouvy o dílo  mezi MČ a 
YBN  CONSULT,  znaleckým   ústavem  s.r.o.,  na vypracování návrhu metodiky pro  ocenění  bytových jednotek pro III. a IV. etapu prodeje se stanovením  cen  na bytovou jednotku s ohledem na potřebné   cenotvorné faktory pro jednotlivé  byty. Návrh   ocenění  znaleckého  ústavu je pro MČ Praha 17  závazný. Stejný postup ocenění  jednotek bude i pro následující etapy prodeje.

III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF