Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.8
ze dne 22.04.2009

Usnesení k vyjádření k PD „Optické připojení objektu Bendova čp. 1121/5, Praha 17- Řepy na optickou síť T-systems Czech Republic a.s.“

Rada MČ

I. projednala žádost o vyjádření k PD „Optické připojení objektu Bendova 1121/5, Praha 17 - Řepy na optickou síť T-systems Czech Republic a.s.“


II. souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení, bez připomínek.


III. souhlasí s uzavřením právního vztahu na pozemek č. parc. 1234/20 k. ú. Řepy ve svěření M. č. Praha 17.


IV. ukládá OÚRI dát na vědomí žadateli stanovisko M. ú. Řepy OSOM, uzavřít právní vztah na pozemek č. parc. 1234/20 k. ú. Řepy na základě žádosti žadatele

Tisk Export článku do PDF