Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.13
ze dne 10.12.2007

Usnesení k výhledu možných oprav a investic

Rada MČ

I. projednala dopracovaný výhled možných investic na volební období do r. 2010, s předpokladem do r. 2015 s komentářem. Přehled byl zpracován pro potřeby finančního výboru a pro potřeby sestavování rozpočtů na další roky.

II. souhlasí s výhledem možných oprav a investic
 
III. ukládá místostarostovi Kopeckému předložit k projednání Zastupitelstvu M.č. Praha 17 dne 19.12.2007

Tisk Export článku do PDF