Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.30
ze dne 03.06.2009

Usnesení k vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024

Rada MČ

I. PROJEDNALA

návrh vedoucí OŠK Mgr. N. Zemanové na vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024


II. VYHLAŠUJE

v souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy Laudova, Praha – Řepy, Laudova 1024. Konkurzní řízení se uskuteční dne 11. 8. 2009. Předpokládaný nástup ředitelky do funkce do 1. 9. 2009.


III. UKLÁDÁ

OŠK konkurzní řízení organizačně zajistit. Finanční zajištění zabezpečí MČ.

Tisk Export článku do PDF