Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.24
ze dne 07.05.2008

Usnesení k vyhlášce k zákazu požívání alkoholických nápojů

Rada MČ

I. byla seznámena se záležitostmi týkajícími se přípravy obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


II. souhlasí s připravovanou vyhláškou a navrhuje v rámci území MČ Praha 17 zákaz požívání alkoholických nápojů na následujících prostranstvích : základní a mateřské školy, dětská hřiště, veřejná prostranství u obchodního domu OVUS a ostatních obchodních sítí, zastávky MHD, okolí klidových zón s lavičkami ( bývalá dětská hřiště ), okolí restauračních zařízení a předzahrádek a okolí zdravotnických zařízení - v bezprostředním okruhu 100m.


III. ukládá OÚRI upřesnit pro potřeby MHMP orientační možnosti označení prostoru na území MČ Praha 17. Dále ukládá Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení a informovat o návrhu MHMP

Tisk Export článku do PDF