Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.23
ze dne 25.03.2009

Usnesení k vybudování náhradní komory pro bytovou jednotku č. 1288/XY v 7.NP do prostoru sklepů v suterénu domu čp. 1288, Španielova ul., jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY

Rada MČ

I. projednala vybudování náhradního sklepa v suterénu domu čp. 1288, Španielova ul., pro bytovou jednotku č. 1288/XY jako náhradu za používání stávající komory, přístupné pouze přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY


II. schvaluje revokaci usnesení RMČ č. 51.31 ze dne 12.1.2009


III. schvaluje vybudování náhradního sklepa v suterénu domu čp. 1288, Španielova ul., pro bytovou jednotku č. 1288/XY jako  náhradu za používání stávající komory, přístupné pouze přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY na náklady a realizaci vlastníka objektu. Stávající komora  u bytu č. XY bude v celé velikosti přičleněna k bytové jednotce č. 1288/XY


IV. ukládá vedoucí Optimis s.r.o. zajistit zpracování nutné dokumentace a následné provedení stav.úprav souvisejících s vybudováním nového sklepa                

                                                                 
V. ukládá vedoucímu OSOM doplnit  změnu v Prohlášení vlastníka Španielova 1284 až 1290

Tisk Export článku do PDF