Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.38
ze dne 22.04.2009

Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky na dodávku nového řešení oficielních internetových stránek MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Dodávka nového řešení oficielních internetových stránek MČ Praha 17“


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO 26262525

Nabídková cena činí 150 000 Kč bez DPH.


III. ukládá KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF