Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.26
ze dne 11.02.2008

Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky - "Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, "Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev"


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy IN strategy, Vinohradská 190, 130 00, Praha 3, IČ 26671174.


III. ukládá KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF