Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.35
ze dne 20.08.2008

Usnesení k výběru dodavatele na základě výsledků poptávky - "Dodávka personálního a mzdového systému pro Úřad městské části Praha 17"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, "Dodávka personálního a mzdového systému pro Úřad městské části Praha 17"


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy Flux spol. s r.o.,  Musílkova 13, 150 00, Praha 5 IČ 16979613. Nabídková cena včetně roční údržby činí 661 633 Kč bez DPH .


III. ukládá KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá  podpis rozhodnutí a  příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF