Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.25
ze dne 08.10.2008

Usnesení k výběru dodavatele „Vypracování bezpečnostní koncepce pro oblast Prahy 17 se zaměřením na kamerový systém“

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Vypracování bezpečnostní koncepce pro oblast Prahy 17 se zaměřením na kamerový systém“


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy ELSO INDUSTRIAL spol. s r.o. , IČO: 629 08 383 Nabídková cena 395 000 Kč bez DPH, 470 050 Kč včetně DPH..


III. ukládá  KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a  příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF