Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.34
ze dne 22.04.2009

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, garážového stání č. XY v halových garážích, Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádosti přihlášené do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru garážového stání č. XY v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha – Řepy


II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor - garážové stání č. XY v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha-Řepy zájemci – obálka č. 1 firmě PA-wap k.ú.s. se sídlem Vondroušova 1186/33 za účelem parkování Firemního automobilu za nájemné ve výši 900,-Kč/m2/rok bez služeb.


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s valorizační klauzulí a za podmínek:
a) nájemce se zaváže uvolnit parkovací místo ve prospěch invalidního občana, vlastnícího průkaz ZTP nebo ZTP/P, bydlícího v bezbariérovém domě, který dosud nemá v nájmu garážové stání, pokud se žadatel přihlásí v době po uzavření této nájemní smlouvy

b) nájemce nesmí v objektu halových garáží parkovat s automobilem na pohon LPG


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na gar. stání č. XY

Tisk Export článku do PDF