Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.2
ze dne 31.10.2007

Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ul., Praha 17 - Řepy do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku - otvírání obálek

Rada MČ

I. projednala došlé nabídky ve výběrovém řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku, kterého se zúčastnil 1 zájemce


II. schvaluje pořadí zájemců: obálka č. 1.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF