Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.39
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volným bytům v domech určených k odprodeji

Rada MČ

I. bere na vědomí doporučení MK ze dne 3.12.2007 ve věci nakládání s volnými byty

II. nesouhlasí s návrhem MK ze dne 3.12.2007 ve věci nakládání s volnými byty v domě určených k odprodeji. Nakládání s volnými byty se bude nadále řídit podle platných zásad odprodeje bytových jednotek z majetku Městské části Praha 17

III. ukládá vedoucí OSOM postupovat při uvolnění bytů v domech určených k odprodeji ve smyslu schválených zásad

Tisk Export článku do PDF