Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.27
ze dne 03.06.2009

Usnesení k volným bytům č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici a č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici a bytu č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici


II. SCHVALUJE

pronájem bytu č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za dva menší byty paní XY (2 osoby), Socháňova 1128 s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1128 v Socháňově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. SCHVALUJE

pronájem bytu č. XY o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za dva menší byty panu XY (1 osoba), Socháňova 1128 s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1128 v Socháňově ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


IV.  UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF