Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.24
ze dne 21.01.2008

Usnesení k volnému  bytu č. 9 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 9 o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici.


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 14 ze dne 14.1.2008 pronajmout byt žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu manželům XY , Žufanova 1094 (4 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Pohledávka ve výši 44.710,20 Kč bude vymáhána po bývalém nájemci.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu.

Tisk Export článku do PDF