Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.31
ze dne 27.06.2007

Usnesení k volnému bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. b.č. 73 o vel. 2+k.k s přísl. v 7. podlaží, tj. v 6. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 73 o vel. 2+k.k s přísl. v 7. podlaží, tj. v 6. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 7 ze dne 4.6.2007 pronajmout byt žadatelce o výměnu bytu paní XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu v čp.1193-4, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2008 (za podmínek stávající nájemní smlouvy) za regulované nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF