Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.30
ze dne 27.06.2007

Usnesení k volnému bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. b.č. 164 o vel. 2+k.k s přísl. v 6. podlaží, tj. v 5. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 164 o vel. 2+k.k s přísl. v 6. podlaží, tj. v 5. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 7 ze dne 4.6.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu bytu paní XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu v čp.1193-4, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za regulované nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF