Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.43
ze dne 06.08.2008

Usnesení k volnému bytu zvláštního určení  o velikosti 3+1 s přísl. v 8.podlaží čp. 1193, Vondroušova ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu zvl. určení o vel. 2+1(2 osoby) o výměnu za větší byt zvl.určení z důvodu většího soukromí s partnerem. Syn je držitelem ZTP. Současně byla rada seznámena s uvolněním bytu o vel. 3+1 s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1193-4 ve Vondroušově ulici,  Praha 17 - Řepy


II. schvaluje návrh MK č. 20 ze dne 7.7.2008 pronajmout byt žadatelce o výměnu bytu paní XY, Vondroušova 1193-4 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+1 ve Vondroušově ul. čp. 1193-4., jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena  za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu určitou do 14.11.2009 za nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy dle usnesení

Tisk Export článku do PDF