Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.28
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1172 ve Vondroušově ulici

II.schvaluje návrh majetkové komise č. 13 ze dne 3.12.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu  o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou do 14.8.2008 s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, nájemné je smluvní

III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF