Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.23
ze dne 20.10.2008

Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 1+kk s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1163 ve  Vondroušově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 23 ze dne 6.10.2008 pronajmout byt žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu panu a paní XY, Žufanova 1093 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu  o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF