Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.37
ze dne 19.05.2008

Usnesení k volnému bytu  o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 18 ze dne 12.5.2008 pronajmout byt žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu panu XY, Čistovická 241  (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu  o vel. 1+1 ve 3. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je revokace usnesení RMČ č. 30.12 ze dne 17.3.2008 a ZMČ č. 11.23 ze dne 26.3.2008.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF