Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.10
ze dne 05.08.2009

Usnesení k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici


II. SCHVALUJE

návrh MK pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY, Bazovského 1119 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF