Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.28
ze dne 20.02.2008

Usnesení k volnému bytu č. 2 o vel.2+k.k.v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh ředitele městské policie OŘ Praha 13 Ing. Hynka Svobody pronajmout  byt č. 2 o vel. 2+k.k.s přísl. v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ulici strážníkovi sloužícímu na městské části Praha - Řepy jako služební byt


II. revokuje usnesení č. 22.35 ze dne 12.11.2007


III. souhlasí a doporučuje ZMČ revokovat usnesení ZMČ č. 9.14 ze dne 19.12.2007 a schválit pronájem bytu č. 2 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ul. strážníkovi MP  jako byt služební. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č.107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené a bude nadále strážníkem městské policie, sloužícím na městské části Praha - Řepy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


IV. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF