Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.12
ze dne 15.10.2007

Usnesení k volnému bytu b.č.23 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp.1099/2 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 23 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy.

II. schvaluje návrh majetkové komise č.11 ze dne 8.10.2007 a doporučuje ZMČ pronajmout byt  žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce bude požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF