Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.18
ze dne 20.08.2007

Usnesení k volné bytové jednotce  č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L, 2. podlaží, Španielova 1276 s dlužnou pohledávkou

II. schvaluje ve smyslu změny Zásad odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17 schválené ZMČ dne 13.6.2007 vypsat I. kolo výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 na pozemku p.č. 1238/8 za nejvyšší nabídku, resp. tržní cenu. Výběrového řízení se může zúčastnit občan ČR s trvalým bydlištěm na území M.Č. Praha 17,v k.ú. Řepy, který v den podání nabídky dovršil alespoň 18 let věku a není nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu. 

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF