Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.31
ze dne 09.03.2009

Usnesení k volné bytové jednotce č. 1215/XY o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1215 ve Vondroušově ulici s dluhem

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytové jednotky č. 1215/XY o vel. 1+kk, 4. podlaží, Vondroušova ul. čp. 1215 s dlužnou pohledávkou


II. souhlasí a doporučuje ZMČ ponechat byt pro potřeby m.č. Praha 17, konkrétně jako jednu z bytových náhrad za přízemní byty v Makovského ul. čp. 1140 – 1145, a dlužnou částku ve výši XY Kč vymáhat na bývalém nájemci


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF