Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.1
ze dne 22.07.2009

Usnesení k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Rada MČ

I. PROJEDNALA

návrh na zvolení pana XY, bytem Jiránkova, Praha 6 – Řepy, soudcem přísedícím

 
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

jmenovat pana XY soudcem přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6

     
III. UKLÁDÁ

kanceláři starostky předložit tento materiál na jednání ZMČ Praha 17 dne 23. 9. 2009

Tisk Export článku do PDF