Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.36
ze dne 09.03.2009

Usnesení k VI. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Socháňova č.p. 1126 až 1128 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007,  které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Socháňova č.p. 1126 až 1128 v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví tj. 3 535,- Kč :

1/ za prohlášení vlastníka budovy: 450,- Kč+19% DPH (85,50 Kč) = 535,50 Kč

2/ za znalecký posudek – stanovení ceny: 1.300,- Kč+19% DPH (247,-  Kč) = 1547,- Kč

3/ za právní pomoc: 800,- Kč+19% DPH (152,- Kč) = 952,-   Kč

4/ za kolek na povolení vkladu do KN: 500,- Kč

Celkem  3 534,50 Kč                                                                                         


III. ukládá vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF