Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.37
ze dne 20.02.2008

Usnesení k valorizaci nájemného v závislosti na míře inflace u nebytových prostor v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh na valorizaci nájemného u pronajatých nebytových prostor v majetku městské části v závislosti na vyhlášené míře inflace.


II. schvaluje valorizaci nájemného u pronajatých nebytových prostor v majetku MČ Praha 17 ve výši 2,8 % za 1 m2 /rok podlahové plochy v případě, kdy je nájemní smlouva opatřena valorizační klausulí  nebo dodatkem, a to s platností od 1.května 2008.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis k zajištění splnění tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF