Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.27
ze dne 12.01.2009

Usnesení k V. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Galandova č.p. 1232 až 1234 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007,  které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Galandova č.p. 1232 až 1234 v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví:

1/ za prohlášení vlastníka budovy: 500,- Kč (+19% DPH - 95,- Kč) ... 595,- Kč

2/ za znalecký posudek – stanovení ceny: 1300,-Kč (+19% DPH - 247,-Kč) ... 1547,- Kč

3/ za právní pomoc: 800,- Kč (+19% DPH - 152,- Kč) ... 952,- Kč

4/ za kolek na povolení vkladu do KN: 500,- Kč ... 500,- Kč

celkem: 3594,-Kč                                                                                         

 
III. ukládá vedoucí OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF