Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.33
ze dne 20.10.2008

Usnesení k V. etapě prodeje – náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Galandova č.p. 1235 až 1238 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Galandova č.p. 1235 až 1234 v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví:

1/ za prohlášení vlastníka budovy: 1.615,- Kč+19% DPH (307,- Kč) = 1.922,- Kč

2/ za znalecký posudek – stanovení ceny: 1.000,- Kč

3/ za právní pomoc: 800,- Kč+19% DPH (152,- Kč) = 952,- Kč

4/ za kolek na povolení vkladu do KN 500,- Kč: 500,- Kč

celkem: 4.374,-Kč


III. ukládá vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF