Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.60
ze dne 12.01.2009

Usnesení k územní studii Řepy-prodloužení termínu

Rada MČ

I. projednala zdůvodnění prodloužení termínu odevzdání územní studie Řepy


II. souhlasí s prodloužení termínu odevzdání územní studie Řepy do 27.2. 2009


III. ukládá OÚRI informovat pana arch. Svobodu, starostku k podpisu k dodatku ke smlouvě

Tisk Export článku do PDF