Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.4
ze dne 16.07.2008

Usnesení k Územní studii Řepy

Rada MČ

I. projednala zdůvodnění prodloužení termínu územní studie Řepy - analytická část


II. souhlasí s prodloužením termínu zpracování do 31.10. 2008 vč. předání urbanistické studie 15. 1. 2009


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat pana arch. Svobodu

Tisk Export článku do PDF