Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.37
ze dne 21.01.2008

Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v Nevanově ulici čp. 1079

Rada MČ

I. projednala uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl. v Nevanově ulici čp. 1079.


II. schvaluje vypsání nabídky startovacího bytu podle pravidel schválených ZMČ dne 29.8.2007 usnesením č. 7.18.


III. ukládá vedoucí OSOM vypsat nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu.

Tisk Export článku do PDF